Hallinnolliset tekstit selkeiksi

Hyvä virkakieli on sekä täsmällistä että helppolukuista. Esimerkiksi esityslistoja ja pöytäkirjoja lukevat päättäjien lisäksi kansalaiset ja media. Miten palvella kaikkia samalla tekstillä?

Virkakielen pitäisi nykyisin muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Hallintolain 9. pykälä mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. EU:n saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisille verkkopalveluille, myös teksti-ilmaisulle, uusia vaatimuksia.

Aloita pikahuollolla

Resurssit eivät riitä siihen, että kunnan, kuntayhtymän tai valtion viraston kaikki tekstit hiottaisiin kieliasultaan huippukuntoon.

Selkeyden kahta muuta osa-aluetta, jäsennystä ja ulkoasua, pystyy parantamaan paljon nopeammin.

  • Hallinnolliset tekstit pikahuoltoon on parin tunnin koulutus, jonka tuloksena hallinnolliset tekstit vastaavat aiempaa paremmin nopean, silmäilevän lukemisen vaatimuksia.

Tutustu koulutusteemoihin, joiden avulla virkakieli selkiintyy ja viranomaistekstit tehostuvat!