Palvelut ja tuotteet

Kirjoituskoulutus uudistaa ajattelua

Onko työyhteisössäsi suunnitteilla kirjoituskoulutus? Mietittekö, miten tehostaa tekstejä ja lujittaa lukija-ajattelua?

Kirjoittaminen on enimmäkseen ajattelua. Kirjoituskoulutuksen pitää siis antaa ajatteluun virikkeitä ja välineitä. Nippelitiedon kirjoittajat osaavat poimia netistä yksinkin.

Ajattelua voi avartaa esimerkiksi jokin seuraavista:

Tekstipajassa painopiste on osallistujien omissa kirjoitustehtävissä.

Sisällöntuotantoon tulee lisää luovuutta ja tuottavuutta, kun uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä viedään käytäntöön yhdessä kokeillen ja harjoitellen.

Valmennus voi keskittyä yhteen tekstilajiin tai eri tekstilajeille yhteisiin kysymyksiin kuten otsikointiin. Osallistujat joko arvioivat ja muokkaavat aiemmin tehtyjä tekstejä tai suunnittelevat ja luonnostelevat uusia.

Tekstipaja kestää tavallisesti päivän tai puoli. Joskus riittää tunti tai pari, jos ryhmä on pieni ja tavoite tiukasti rajattu.

Ryhmä on tehokkain, kun siinä on enintään 10 kirjoittajaa.

Tehotunnissa ei ole mitään turhaa. Se kestää 60 minuuttia ja keskittyy yhteen aiheeseen. Väkeä voi tulla niin paljon kuin sali vetää.

Useammasta tehotunnista on mahdollista koota puolen tai jopa koko päivän koulutuskokonaisuuksia. Kukin kirjoittaja valitsee siitä itselleen parhaiten sopivat tunnit ja teemat.

Luentoja höystävät esimerkit organisaation omasta viestinnästä. Mukana on aina myös osallistavia osuuksia.

Testattuja, tarkoin rajattuja teemoja on tarjolla kymmeniä. Opit ovat jalostuneet muotoon, jossa ne on helppo viedä suoraan käytäntöön.

Virkistystunnit on suunniteltu herättämään tunteita ja virittämään uusia ajatuksia. Koulutus voi tarpeen mukaan ravistella tai rauhoitella kirjoittajia.

Ideana on avata yksi näkökulma teksteihin. Samaan koulutustuokioon ei sullota kaikkea mahdollista kirjoittamisen alalta.

Koulutusmuoto sopii hyvin esimerkiksi viestinnän ammattilaisille, jotka tahtovat täydentää vahvaa kirjoitusrutiinia luovuudella.

Luento-osuutta on vain vähän, esimerkkien erittelyä ja osallistavaa osuutta sitäkin enemmän.

Lue lisää virkistystunneista ja tilaa maksuton aineistonäyte!

Verkkokurssi antaa oppijalle valinnanvapautta mutta myös vaatii enemmän vastuuta kuin perinteinen koulutus.

Kirjoittajille kannattaa joka tapauksessa tarjota mahdollisuutta kokeilla verkko-opiskelua. Osalle se osoittautuu kustannustehokkaaksi tavaksi kehittää kirjoitusvalmiuksia.

Kirjoituskoulu verkossa -palvelu kolme erilaista kurssia:

 • Kirjoitusopas verkossa on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, joka sopii sekä intensiiviseki verkkokurssiksi että vinkki- ja virikepankiksi pysyvään käyttöön.
 • Ohjetekstit tehokkaiksi on pikakurssi, joka ohjaa vaihe vaiheelta kirjoittamaan selkeän ja motivoiva ohjeen. Osallistujat saavat teksteistään kouluttajan palautteen.
 • Virkisty kirjoittajana on syväkurssi, joka on suunniteltu kokeneille ja kunnianhimoisille tekstintekijöille. Verkossa olevaa materiaalia tukee tiivis, yksilöllinen ohjaus ja monipuolinen palaute.

Verkkokurssin voi toteuttaa myös räätälöitynä.

Kirjoituskoulun tekstipalautteeseen sisältyy aina useita elementtejä:

 • yleisvaikutelma tekstinäytteestä
 • tekstin arviointi niistä näkökulmista, jotka kirjoittaja on valinnut
 • korjaus- ja parannusehdotukset
 • oheisaineistona esimerkiksi muistilista tai lukemisto.

Tekstin kattavaa editointi tai tarkkaa kielenkorjailu ei sisälly palveluun.

Palautteessa tekstiä voi tarkastella esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • otsikoinnin ja aloituksen teho
 • sisällön jäsennys ja rajaus
 • silmäiltävyys
 • luettavuus
 • oikeakielisyys
 • sävy
 • myyvyys/vaikuttavuus.

Tekstipalautteen voi tilata ryhmälle koulutuksen lisäpalveluna. Yhdelle kirjoittajalle sen voi ostaa kätevästä netissä.

Jos kirjoittaja tahtoo keskustella teksteistään, ohjaus on kirjallista palautetta sopivampi vaihtoehto. Nuo kaksi voi tietysti myös yhdistää.

Ohjaustuokion aiheet saa valita vapaasti. Ne voivat liittyä yksittäiseen tekstiin tai yleisemmin kirjoitustyöhön ja sisällöntuotantoon.

Palvelu on tarkoitettu yhdelle henkilölle kerrallaan; jos samaa tekstiä on tuottanut tai suunnitellut useampi kirjoittaja, samaan sessioon voi osallistua 2–3 henkilöä.

Pyydä tarjous, jos olet kiinnostunut ohjausta useille kirjoittajille. Yksittäisen ohjaustuokion voi tilata kätevästi netissä.

Voit etsi kirjoituskoulutusta tai valmennusta myös sen mukaan, mistä tekstilajista tai kirjoitustyön muodosta on kyse.

Pyydä tarjous kirjoituskoulutuksesta

Kattavan tarjouspyynnön laadit helposti lomakkeella.

Voit kuvata kirjoittajienne koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

 

 

Tulosta Tulosta