Asiakirjoittamisen perusteet

Asiakirjoittamisen abcKirjoituskurssi vaikka koko henkilöstölle

Työelämässä lähes kaikkien on osattava tuottaa selkeää tekstiä joutuisasti – ellei muualle niin ainakin sähköpostiin.

Tehokkaan tekstin ja kirjoitustyön perusteita pitää kerrata jokaisen silloin tällöin. Ne ovat yhteisiä eri tekstilajeille.

Kertauksen lisäksi on tärkeää syventyä siihen, mikä on muuttuneet sitten kouluvuosien. Koko lukemistapa on itse asiassa mullistunut parin viime vuosikymmenen aikana.

Joskus voi olla paikallaan muistuttaa myös työelämän asiatekstin ja yksityisen some-viestinnän eroista.

Mistä näkökulmasta kirjoituskurssi?

Tehokkaan asiatekstin peruseita käsittelevä kirjoituskurssi voi käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

Aloittamisen tuska kirjoitustyössä

  • Aloittaminen on joillekin aina ja kaikilla joskus kirjoitusprosessin vaikein vaihe. Mistä aloittamisen tuska johtuu? Miten kirjoitustyön saa sujuvasti käyntiin ja ripeästi myös loppuun?

Kieliasu kuntoon

  • Oikeakielisyys on olennainen osa hyvää tekstiä. Se helpottaa lukemista ja osoittaa arvostusta. Mihin kieliopin kohtaan työyhteisönne kirjoittajat tavallisimmin kompastuvat? Mistä pika-apua arjen kielenhuoltoon?

Kirjoitusprosessi tehokkaaksi

  • Taitava kirjoittaja jakaa työnsä kolmeen vaiheeseen: ensin hän valmistautuu, sitten kirjoittaa ensimmäinen version ja lopuksi varmistaa ja viimeistelee. Miten eri vaiheet kannattaa hoitaa? Miten prosessi pysyy kiireen keskellä raiteillaan?

Ohje – tavallinen ja tärkeä tekstilaji

  • Asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarjotut ohjeet vaikuttavat olennaisesti palvelun laatuun ja työn tuottavuuteen. Millainen on hyvä ohje? Miten voi varmistaa ohjeen tehon?

Otsikoi osuvasti

  • Otsikoinnin taito kuuluu työelämän kirjoittajan perusvalmiuksiin? Miten kirjoittaa otsikko, joka kertoo sisällön ytimen ja motivoi lukijan jatkamaan eteenpäin?

Selkeys ennen kaikkea

  • Työelämän tekstien tärkein vaatimus on selkeys. Mistä selkeys syntyy? Miten varmistaa jäsennyksen, ulkoasun ja kielellisen ilmaisun selkeys?

Tuottavuus kirjoitustyössä

  • Kirjoittaminen vie työelämässä yhä enemmän aikaa. Tekstillä ja kirjoitustyöllä on tiivis yhteys tuottavuuteen. Miten saada teksti valmiiksi nopeasti ja helposti? Millainen teksti on joutuisa lukea? Miten varmistaa, että teksti vaikuttaa tarkoitetulla tavalla?

Uutinen – suoraan asian ytimeen

  • Nykylukija ei pidä kiertelystä eikä kaartelusta. Uutinen viet suoraan asian ytimeen. Mihin kaikkeen uutistyyppinen teksti sopii? Miten kirjoittaa uutinen?

Valitse sopiva tapa toteuttaa kirjoituskurssi

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

  • tekstipajan pienryhmälle
  • tehotunnin isolle joukolle.

Asiakirjoittamisen perusteita voi opiskella myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Voit etsiä sopivaa vaihtoehtoa myös koulutusmuodon mukaan.

Pyydä tarjous kirjoituskurssista

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkkolomakkeella.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet

 

Tulosta Tulosta