- Kirjoituskoulu Alasilta - https://www.scriptio.fi -

Asiantuntijatekstit

AsiantuntijatekstiSelkeästi ja sujuvasti aiheesta kuin aiheesta

Tehokas asiantuntijateksti perustuu aina lukija-ajatteluun. Joskus lukijat ovat saman alan ihmisiä, toisinaan taas alan ulkopuolisia.

Nykyaikaiseen asiantuntijuuteen kuuluu, että pystyy viestimään oman alan asioista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Lukija-ajattelun ohjaama teksti tarjoaa jotain sellaista, mikä saa lukijan tuntemaan, että lukemiseen kannatti käyttää aikaa ja vaivaa. Siinä on myös vaikuttavuuden salaisuus.

Asiantuntijateksti koulutusteemaksi

Voit valita koulutus- tai valmennusohjelmaan sisältöä esimerkiksi seuraavia näkökulmista:

Asiantuntija kirjoittajana

Editointi varmistaa tekstin laadun

Ehostus parantaa silmäiltävyyttä

Kapulakielen kimppuun

Kuva tekstin tueksi

Otsikoi osuvasti

PowerPoint-esitykset selkeiksi ja kiinnostaviksi

Yhteisvoimin hyvää tekstiä

Valitse toteutustapa asiantuntijakirjoittamisen koulutukseen

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

Asiantuntijateksteissä tarvittavaa oppia tarjoaa myös verkkokurssi Kirjoitusopas verkossa.

Voit etsiä sopivaa vaihtoehtoa myös koulutusmuodon mukaan.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet