Intranet

Intranetkoulutus kirjoittajilleVuorovaikutusta ja laadukasta sisältöä

Intranetkoulutus kirjoittajille tehostaa työyhteisöviestintää ja organisaation koko toimintaa. Se auttaa myös saamaan sosiaalisesta intrasta täyden hyödyn.

Lukija-ajattelu on tärkeää juurruttaa intrankin sisällöntuotantoon. Kyse ei kuitenkaan ole enää vain uutisten ja ohjeiden kirjoittamisesta. Sosiaalisessa intrassa tarvitaan tahtoa ja taitoa vuorovaikutukseen.

Jos henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, intranetin pitää olla tärkein verkkopalvelu. Sen sisällöntuotantoa kannattaa tukea koulutuksella. Intra ei muutu sosiaaliseksi itsestään.

Intranetkoulutus kirjoittajille

Poimi sisältöä intrakoulutuksen tai -valmennuksen esimerkiksi seuraavia näkökulmista:

Intralla parempaan tuottavuuteen

  • Tehokas viestintä oikoo organisaation toiminnasta monta mutkaa. Miten intranetin avulla voi poistaa turhaa kitkaa? Miksi ohje on työelämän tärkein tekstilaji?

Johtaminen ja intranet

  • Johdon ja esimiesten on erityisen tärkeää oivaltaa intran mahdollisuudet. Miten hyödyntää intraa johtamisessa? Miten kannustaa henkilöstöä intran tehokäyttöön?

Kapulakielen kimppuun

  • Intrassakin asiat ilmaistaan usein tarpeettoman vaikeatajuisesti – siis kapulakielellä. Miten tunnistaa kapulakieli? Miten ilmaista mutkikkaatkin asiat selkeästi?

Otsikoi osuvasti

  • Otsikko on tekstin näyteikkuna. Siksi otsikointi vaikuttaa vahvasti muun muassa intran käytettävyyteen. Miten pysäyttää lukijan kiinnostavalla otsikolla? Miten kirjoittaa otsikko, joka erottaa tekstin intran kaikesta muusta?

Silmäiltävyys – osa verkkotekstin laatua

  • Silmäiltävyys kuuluu hyvän verkkotekstin perusvaatimuksiin. Miksi silmäiltävyys on niin tärkeää? Miten ehostaa teksti helposti silmäiltäväksi?

Sosiaalinen intra käytännössä

  • Hieno tekninen ratkaisu ei vielä tee intrasta sosiaalista. Tärkeintä on, että henkilöstö tarttuu uusiin mahdollisuuksiin. Miten aktivoida mahdollisimman monet vuorovaikutukseen, sisällöntuotantoon ja aitoon avoimuuteen?

Uutinen ja ohje – intran perussisältöä

  • Intran sisältö koostuu yleensä pääosin uutis- ja ohjetyyppisistä teksteistä. Jokaisen kirjoittajan pitää tuntea noiden kahden peruserot. Miten tunnistaa uutinen omassa työssä? Miten laatia ohje, joka auttaa lukijaa?

Vuorovaikutus kirjoittaen

  • Tiedon yksisuuntainen jakelu ei enää riitä. Intra on yhä enemmän vuorovaikutuksen kanava. Mihin ja miten käyttää sosiaalisen intran tarjoamia mahdollisuuksia? Miten kirjoittaa keskustellen?

Valitse toteutustapa intran kirjoituskoulutukseen

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

  • tekstipajan pienryhmälle
  • tehotunnin isolle joukolle.

Intranetin kirjoittaja löytää sopivaa oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa, esimerkiksi verkkokirjoittamista ja ohjetekstejä käsitteleviltä jaksoilta.

Voit etsiä sopivaa vaihtoehtoa myös koulutusmuodon mukaan.

Pyydä tarjous intranetkoulutuksesta kirjoittajille

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet

 

 

Tulosta Tulosta