Myyvä kirjoittaminen

Myyvä tekstiVaikuttavaan tekstiin kannattaa nähdä vaivaa

Myyvä teksti ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkista työtä. Myyvän kirjoittamisen koulutus on tarpeen muillekin kuin mainos- ja markkinointitekstien tekijöille.

Kirjoitustyön tarkoitus työelämässä ei ole teksti vaan vaikutus. Jokainen kirjoittaja myy tekstillään jotakin – ellei tuotteita tai palveluja, niin sitten esimerkiksi ainakin aatteita, ajatuksia tai toimintatapoja.

Myyvä teksti koulutusaiheena

Myyvää kirjoittamista voi opiskella esimerkiksi seuraavia näkökulmista:

Kiteyttävä kirjoittaminen

 • Kiteytynyt teksti on sekä lyhyttä ja tiivistä että kirkasta ja terävää. Miten tiivistää oikein? Mistä löytyy sisällön ydin? Miten pelkistää? Uskaltaisiko kärjistää?

Lukija-ajattelu varmistaa vaikutuksen

 • Ellei tunne ja arvosta lukijoita, heihin on lähes mahdotonta vaikuttaa. Mitä lukija-ajattelu tarkoittaa myyvässä tekstissä? Miten löytää tekstiin oikea näkökulma?

Myyvä teksti somessa

 • Sosiaalinen media vaatii monin tavoin uutta otetta viestintään. Siellä ei toimi myöskään perinteinen mainosteksti. Miten siis kirjoittaa myyvästi Facebookiint ai Twitteriin?

Myyvyyttä verkkovastauksiin

 • Asiakkaat ottavat yhä useammin yhteyttä meilin, somen tai chatin kautta. Miten huomata, kun ostoikkuna avautuu? Miten vastata asiakkaalle myyvästi ja palvelevalla otteella?

Myyvän kirjoittamisen perusteet 

 • Monet epäilevät kykyään kirjoittaa myyvästi. Käytännönläheinen malli auttaa sisällyttämään tekstiin kaikki tärkeät elementit. Miten herättää huomio? Miten osoittaa asiakkaalle tarve? Miten muotoilla uskottava lupaus? Miten havainnollistaa? Miten kehottaa ja ohjata asiakasta toimimaan?

Sanat ja lauseet myymään

 • Myyvyys vaatii harkittuja sanavalintoja ja lauserakenteita. Tekevätkö adjektiivit tekstin myyväksi? Miten ammentaa verbeistä voimaa? Miksi toteavat lauseet eivät yksin riitä?

Sisältömarkkinointi tutuksi

 • Sisältömarkkinointi ei ole mitä tahansa sisältöä tai markkinointia. Mitkä aiheet kiinnostavat kohderyhmiä ja edistävät yrityksen tai yhteisön tavoitteita? Miten asiatekstin saa myyväksi?

Tarjouksella tulosta

 • Ostopäätös saattaa kariutua huonosti kirjoitettuun tarjoukseen. Miten esittää asiat niin, että asiakkaan on helppo lyödä kaupat lukkoon? Miten rakentaa tarjous, joka palvelee asiakkaan päätöksentekoa?

Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon

 • Tuote- tai palvelukuvauksia tuotetaan monissa organisaatioissa tukuittain. Ketä tai mitä ne palvelevat? Millaisella reseptillä syntyy hyvä, myyvä tuote- tai palvelukuvaus?

Uutis- ja myyntikirjeet tehokkaiksi

 • Sähköpostisuoraa kirjoittavat nykyisin monet muukin kuin myyvän tekstin ammattilaiset. Millä eväillä kovassa kilpailussa pärjää? Miten vastaanottajan saa avaamaan uutis- tai myyntikirjeen ja klikkaamaan siinä olevaa linkkejä?

Vivahteista voimaa

 • Tiukassa viestintäkilpailussa vivahteet voivat ratkaista, kuka saa sanomansa perille ja vaikutusta aikaan. Tässä koulutuksessa opit säätämään tekstisi sävyä ja hiomaan sen pienetkin piirteet myyviksi.

Valitse toteutustapa myyvän kirjoittamisen koulutukseen

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnin isolle joukolle.

Myyvästä tekstistä on oma jaksonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Voit etsiä sopivaa vaihtoehtoa myös koulutusmuodon mukaan.

Pyydä tarjous myyvän kirjoittamisen koulutuksesta

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet

 

Tulosta Tulosta