Näkökulmia myyvään tekstiin

Myyvä teksti tuottaa tulosta

Myyvä teksti ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkista työtä.

Kirjoitustyön tarkoitus ei nimittäin ole teksti vaan vaikutus. Jokainen kirjoittaja siis myy tekstillään jotakin – ellei tuotteita tai palveluja, niin ainakin aatteita, ajatuksia tai toimintatapoja.

Myyvää kirjoittamista voi opiskella esimerkiksi seuraavia näkökulmista:

Kiteyttävä kirjoittaminen

  • Kiteytynyt teksti on sekä lyhyttä ja tiivistä että kirkasta ja terävää. Miten tiivistää oikein? Mistä löytyy sisällön ydin? Miten pelkistää? Uskaltaisiko kärjistää?

Lukija-ajattelu varmistaa vaikutuksen

  • Ellei tunne ja arvosta lukijoita, heihin on lähes mahdotonta vaikuttaa. Mitä lukija-ajattelu tarkoittaa myyvässä tekstissä? Miten löytää tekstiin oikea näkökulma?

Myyvyys somessa

  • Sosiaalinen media vaatii monin tavoin uutta otetta viestintään. Siellä ei toimi myöskään perinteinen mainosteksi.  Miten siis kirjoittaa myyvästi Facebookiint ai Twitteriin?

Myyvyyttä verkkovastauksiin

  • Asiakkaat ottavat yhä useammin yhteyttä meilin, somen tai chatin kautta. Miten huomata, kun ostoikkuna avautuu? Miten vastata asiakkaalle myyvästi ja palvelevalla otteella?

Myyvän tekstin perusteet 

  • Monet epäilevät kykyään kirjoittaa myyvästi. Käytännönläheinen malli auttaa sisällyttämään tekstiin kaikki tärkeät elementit. Miten herättää huomio? Miten osoittaa asiakkaalle tarve? Miten muotoilla uskottava lupaus? Miten havainnollistaa? Miten kehottaa ja ohjata asiakasta toimimaan?

Sanat ja lauseet myymään

  • Myyvyys vaatii harkittuja sanavalintoja ja lauserakenteita. Tekevätkö adjektiivit tekstin myyväksi? Miten ammentaa verbeistä voimaa? Miksi toteavat lauseet eivät yksin riitä?

Sisältömarkkinointi tutuksi

  • Sisältömarkkinoiinnista on puhuttu ja kirjoitettu viime vuosina valtavasti. Mitkä aiheet kiinnostavat kohderyhmiä ja edistävät yrityksen tai yhteisön tavoitteita? Miten asiatekstin saa myymään?

Tarjouksella tulosta

  • Ostopäätös saattaa kariutua huonosti kirjoitettuun tarjoukseen. Miten esittää asiat niin, että asiakkaan on helppo lyödä kaupat lukkoon? Miten rakentaa tarjous, joka palvelee asiakkaan päätöksentekoa?

Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon

  • Tuote- tai palvelukuvauksia tuotetaan monissa organisaatioissa tukuittain. Ketä tai mitä ne palvelevat? Millaisella reseptillä syntyy hyvä, myyvä tuote- tai palvelukuvaus?

Uutis- ja myyntikirjeet tehokkaiksi

  • Sähköpostisuoraa kirjoittavat nykyisin monet muukin kuin myyvän tekstin ammattilaiset. Millä eväillä kovassa kilpailussa pärjää? Miten vastaanottajan saa avaamaan uutis- tai myyntikirjeen ja klikkaamaan siinä olevaa linkkejä?

Valitse sopiva toteutustapa

Jokaisesta edellä esitellystä ja monesta muustakin näkökulmasta voi suunnitella

Tekstipajat ja tehotunnit saa myös Skypen-toteutuksina.

Tutustu myös verkkokurssiin Kirjoituskoulu verkossa.

Oppimista tehostavat kouluttajan kirjalliset palautteet teksteistä. Joskus ne voivat jopa korvata tavanomaiset koulutuksen.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkkolomakkeella.

 

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi

Tarkempia tietoja saat myös oheisella Kysy lisää -lomakkeella.

Tulosta Tulosta