Näkökulmia sähköpostiviestintään

3D Red Email SignMeili ansaitsee huomiota

Sähköposti kuuluu yhä työelämän tärkeimpiin viestintämuotoihin.  Ei ole yhdentekevää, millaisin valmiuksin ja asentein meilitse viestitään.

Poimi koulutukseen tai valmennukseen sisältöä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Hyvät tavat sähköpostissa

  • Meili vaatii kohtuullisen kirjoitustaidon lisäksi hyviä vuorovaikutusvalmiuksia. Mikä on kohteliasta käytöstä sähköpostissa? Millainen on talon tyyli?

Kiteyttävä kirjoittaminen

  • Sähköpostiin saapuneista viesteistä on saatava selvä nopeasti ja helposti. Miten kiteyttää teksti lyhyeksi ja ytimekkääksi? Miten kiinnittää vastaanottajan huomio asian ytimeen?

Rivit ja rivien välit

  • Kirjoitettu vuorovaikutus ei perustu pelkästään sanoihin ja niiden kirjaimelliseen merkitykseen. Meilissäkin on mukana sanatonta tai viitteellistä viestintää. Miten oppia lukemaan ja kirjoittamaan myös rivien välejä?

Sähköposti hallinnossa

  • Sähköposti on nykyisin virallinen kanava. Julkishallinnossa työskentelevien pitää tuntea sen vaatimukset ja velvoitteet. Voiko virkamies valita, milloin vastaa kansalaisten meiliin? Miten kirjoittaa selkeitä ja kohteliaita viestejä?

Sähköposti ja johtaminen

  • Sähköpostista on tullut monen esimiehen ja johtajan tärkein työväline. Miten johtaa sähköpostin kautta? Milloin on viisasta valita jokin muu viestinätmuoto? Entä miten johtaa henkilöstön tapaa käyttää sähköpostia?

Uutis- ja myyntikirjeet sähköpostissa

  • Sähköposti tulvaa markkinointiviestejä. Millä eväillä kovassa kilpailussa pärjää? Miten vastaanottajan saa avaamaan uutis- tai myyntikirjeen ja klikkaamaan siinä tarjottuja linkkejä?

Vuorovaikutus kirjoittaen

  • Vuorovaikutus on useimmille kirjoittaen vaikeampaa kuin puhuen. Miten lukea asiakkaan viesti kuuntelevalla mielellä? Miten kirjoittaa keskustelevalla otteella?

Yhteiset säännöt sähköpostiin

  • Sähköpostiviestintä vaikuttaa esimerkiksi organisaation maineeseen, palvelun laatuun, toiminnan tehokkuuteen ja työilmapiiriin. Mihin asioihin tarvitaan yhteisiä käytäntöjä? Miksi henkilöstö tarvitsee meiliohjeen?

Valitse sopiva toteutustapa

Jokaisesta edellä esitellystä ja monesta muustakin näkökulmasta voi suunnitella

Tekstipajat ja tehotunnit saa myös Skype-toteutuksena.

Tutustu myös verkkokurssiin Kirjoituskoulu verkossa.

Oppimista tehostavat kouluttajan kirjalliset palautteet teksteistä. Joskus ne voivat jopa korvata tavanomaiset koulutuksen.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkkolomakkeella.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi

Tarkempia tietoja saat myös oheisella Kysy lisää -lomakkeella.

Tulosta Tulosta