Uutiskirjoittaminen

UutiskirjoittaminenSuoraan asian ytimeen

Uutiskirjoittaminen on viestinnän alue, josta lähes kaikkien on työelämässä hallittava ainakin perusteet.

Uutistyyppiset tekstit ovat ohjeiden rinnalla tavallisinta sisältöä yritysten ja yhteisöjen viestinnässä. Uutisia tuotetaan moniin eri kanaviin. Niitä myös kirjoittavat melkein kaikki, ainakin joskus.

Monille tuottaa vaikeuksia löytää asian ydin lukijan kannalta ja ilmaista asiat lyhyesti ja ytimekkäästi.

Uutiskirjoittaminen koulutusteemana

Uutiskirjoittamista voi opiskella koulutuksessa tai valmennuksessa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Aloita uutinen oikein

  • Miten kirjoittaa osuva otsikko ja informatiivinen ingressi ja löytää paras lause tekstin alkuun? Miten kertoa kaikkein tärkein ja houkutella lukija jatkamaan tekstiä eteenpäin?

Kirjoita kiteyttäen

  •   Tekstit on pystyttävä nykyisin lukemaan ja ymmärtämään nopeasti ja helposti. Tässä koulutuksessa opit löytämään sisällön ytimen ja ilmaisemaan sen pelkistetysti ja täsmällisesti, tarpeen vaatiessa myös sopivasti kärjistäen.

Otsikoi osuvasti

  • Otsikoinnin taito kuuluu työelämän kirjoittajan perusvalmiuksiin? Miten kirjoittaa otsikko, joka kertoo sisällön ytimen ja motivoi lukijan jatkamaan eteenpäin?

Mikä uutinen on?

  • Koulutuksessa tulevat tutuiksi keskeiset uutiskriteerit. Esimerkkien kautta osallistujat oppivat soveltamaan niitä omaan kirjoittamiseensa.

Selkeys ennen kaikkea

  • Työelämän tekstien tärkein vaatimus on selkeys. Mistä selkeys syntyy? Miten varmistaa jäsennyksen, ulkoasun ja kielellisen ilmaisun selkeys?

Uutisessa tärkein ensin

  • Nykylukija ei pidä kiertelystä eikä kaartelusta. Uutinen viet suoraan asian ytimeen. Mihin kaikkeen uutistyyppinen teksti sopii? Miten kirjoittaa uutinen?

Uutiskirje, jota odotetaan

  • Sähköpostissa käydään kovaa viestintäkilpaa, vaikka EU:n tietosuoja-asetus näyttää jonkin verran vähentäneen meilimarkkinointia. Miten saada ihmiset liittymään postituslistalle, avaamaan viesti ja tutustumaan sen sisältöön?

Valitse toteutustapa uutiskirjoittamisen koulutukseen

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

  • tekstipajan pienryhmälle
  • tehotunnin isolle joukolle.

Uutiskirjoittamisen perusteita voi opiskella myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Voit etsiä sopivaa vaihtoehtoa myös koulutusmuodon mukaan.

Pyydä tarjous uutiskirjoittamisen koulutuksesta

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet

 

Tulosta Tulosta