Näkökulmia viranomaisteksteihin

Hyvä virkakieli – täsmällistä ja ymmärrettävää

virkakieliVirkakieli saisi muistuttaa  yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä. Kun sisällön on oltava erityisen luotettava ja täsmällinen, helppolukuisuus ei voi kuitenkaan olla ainoa vaatimus.

Pitkä kokemus julkisen sektorin toimeksiannosita takaa, että Kirjoituskoulun valmennuksissa ja koulutuksissa ovat mukana viranomaistekstien erityisvaatimukset.

Hallintolain 9. pykälä sisältää hyvän kielenkäytän vaatimuksen:

”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.”

Koulutuksissamme kirjoittajat oppivat soveltamaan tuota vaatimusten omiin teksteihinsä.

Viranomaistekstit vaikutavat todella tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Oppia monenlaisiin kirjoitustehtäviin

Valitse koulutukseen tai valmennukseen sisältöä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Asiakaspalvelua kirjoittaen

  • Julkisen sektorin asiakaspalvelu toteuu yhä useammin verkossa – esimerkiksi sähköpostin, sosiaalisen median tai chatin kautta. Tutustu tarjontaamme kirjallisen asiakasviestinnän alalta!

Asiantuntija kirjoittajana

  • Viranomaistekstit kirjoittaa lähes aina oman alansa asiantuntija. Lukija taas on usein tuolla alalla maallikko. Miten ilmaista mutkikkaat asiat kohtuullisen yksinkertaisesti? Miten oikea asenne varmistaa vaikuttavuutta?

Blogi ja virkamies

  • Blogi on tullut myös julkishallinnon viestintään. Miten blogi eroaa muista julkaisumuodoista? Millaisia vapauksia se antaa kirjoittajalle?

Lakia luettavasti

  • Juristikielen tunnistaa yleiskielelle vieraista lause- ja virkerakenteista. Tavoitteena on ilmaista asiat aukottomasti – siis täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Miten syntyvät hyvät kompromissit juristikielen ja yleiskielen kesken?

Päätösesitykset selkeiksi

  • Kuntien, kuntayhtymien ja valtionhallinnon päätöksentekoon liittyviä tekstejä lukevat usein myös kansalaiset ja median edustajat. Miten palvella samalla tekstillä monia erilaisia kohderyhmiä? Miten parantaa ilmaisua sisältöä kunnioittaen?

Sähköposti hallinnossa

  • Sähköposti on nykyisin virallinen kanava. Julkishallinnossa työskentelevien pitää tuntea sen vaatimukset ja velvoitteet. Voiko virkamies valita, milloin vastaa kansalaisten meiliin? Miten kirjoittaa selkeitä ja kohteliaita viestejä?

Verbi-ilmaisusta voimaa

  • Kapulakielen tyypillisiin piirteisiin kuuluvat substantiivityyli ja perusteeton passiivi, joskus myös lauseenvastikkeiden ja partisiippien suuri määrä. Miten pitää verbit verbeinä ja vaikuttavuuden voimanlähteenä?

Virkakieli hyvässä ja pahassa

  •  Hallinnon kielen taustat pitää tuntea, jotta turhaa vaikeaselkoisuutta voi karsia. Miten vaalia virkakielen perusteltuja erityispiirteitä ja viedä samalla ilmaisua hyvän yleiskielen suuntaan? Mistä selkeys syntyy?

Virkamies somessa

  • Sosiaalinen media on vakiintumassa myös julkishallinnon tärkeäksi viestintäkanavaksi. Miten yksittäisen virkamies tukee organisaationsa somenäkyvyyttä? Voiko virkamies toimia somessa kuin kuka tahansa kansalainen?

Valitse sopiva toteutustapa

Jokaisesta edellä esitellystä ja monesta muustakin näkökulmasta voi suunnitella

Tekstipajat ja tehotunnit saa myös Skype-toteutuksena.

Tutustu myös verkkokurssiin Kirjoituskoulu verkossa.

Oppimista tehostavat kouluttajan kirjalliset palautteet teksteistä. Joskus ne voivat jopa korvata tavanomaiset koulutuksen.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkkolomakkeella.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi

Tarkempia tietoja saat myös oheisella Kysy lisää -lomakkeella.

Tulosta Tulosta