Virkakieli ja hallinnolliset tekstit

Virkakieli ja viranomaistekstitTäsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Miksi virkakieli ei voisi muistuttaa nykyistä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä?

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään ehdottoman luotettava.

Pitkä kokemus julkisen sektorin toimeksiannoista takaa, että Kirjoituskoulun valmennuksissa ja koulutuksissa ovat esillä viranomaistekstien erityisvaatimukset.

Hallintolain 9. pykälä sisältää hyvän kielenkäytön vaatimuksen:

”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.”

Koulutuksissamme kirjoittajat oppivat soveltamaan tuota vaatimusten omiin teksteihinsä.

Viranomaistekstit vaikuttavat todella tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Hallinnolliset tekstit ja virkakieli koulutusteemana

Valitse koulutukseen tai valmennukseen sisältöä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Asiakaspalvelua kirjoittaen

 • Julkisen sektorin asiakaspalvelu toteutuu yhä useammin verkossa – esimerkiksi sähköpostin, sosiaalisen median tai chatin kautta. Tutustu tarjontaamme kirjallisen asiakasviestinnän alalta!

Asiantuntija kirjoittajana

 • Viranomaistekstit kirjoittaa lähes aina oman alansa asiantuntija. Lukija taas on usein tuolla alalla maallikko. Miten ilmaista mutkikkaat asiat kohtuullisen yksinkertaisesti? Miten lukija-ajattelu ilmenee hallinnollisissa teksteissä?

Blogi ja virkamies

 • Blogi on tullut myös julkishallinnon viestintään. Miten blogi eroaa muista julkaisumuodoista? Millaisia vapauksia se antaa ja millaisia vastuita asettaa kirjoittajalle?

Hallinnolliset tekstit pikahuoltoon

 • Kieliasua ei ole kaikissa julkishallinnon teksteissä mahdollista hio huippukuntoon. Tämä koulutus keskittyy selkeyden kahteen muuhun osa-alueeseen: jäsennykseen ja ulkoasuun. Osallistujat oppivat muokkaamaan tekstinsä muotoon, jossa ne palvelevat nopeaa lukemista.

Lakia luettavasti

 • Juristikielen tunnistaa yleiskielelle vieraista lause- ja virkerakenteista. Tavoitteena on ilmaista asiat aukottomasti – siis täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Miten syntyvät hyvät kompromissit juristikielen ja yleiskielen kesken?

Päätösesitykset selkeiksi

 • Kuntien, kuntayhtymien ja valtionhallinnon päätöksentekoon liittyviä tekstejä lukevat usein myös kansalaiset ja median edustajat. Miten palvella samalla tekstillä useita erilaisia kohderyhmiä? Miten parantaa ilmaisua sisältöä kunnioittaen?

Saavutettavuus tekstin näkökulmasta

 • EU:n saavutettavuusdirektiivi tuo uusia vaatimuksia julkisille verkkopalveluille. Mitä uudet määräykset vaativat kirjoittajalta? Miten hyödyntää viranomaisteksteissä selkokielen periaatteita?

Sähköposti hallinnossa

 • Sähköposti on nykyisin virallinen kanava. Julkishallinnossa työskentelevien pitää tuntea sen vaatimukset ja velvoitteet. Voiko virkamies valita, vastaako kansalaisen meiliin vai ei? Miten kirjoittaa selkeitä ja ystävällisiä viestejä?

Verbi-ilmaisusta voimaa

 • Kapulakielen tyypillisiin piirteisiin kuuluvat substantiivityyli ja perusteeton passiivi, joskus myös lauseenvastikkeiden ja partisiippien suuri määrä. Miten pitää verbit verbeinä ja vaikuttavuuden voimanlähteenä?

Virkakieli hyvässä ja pahassa

 •  Hallinnon kielen taustat pitää tuntea, jotta osaa karsia turhaa vaikeaselkoisuutta. Miten vaalia virkakielen perusteltuja erityispiirteitä ja viedä samalla ilmaisua hyvän yleiskielen suuntaan?

Virkamies somessa

 • Sosiaalinen media on vakiintumassa myös julkishallinnon tärkeäksi viestintäkanavaksi. Miten yksittäisen virkamies tukee organisaationsa näkyvyyttä somessa? Millaista tekstiä someen pitää kirjoittaa?

Valitse sopiva toteutustapa

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • tehotunnin isolle joukolle.

Viranomaistekstien kirjoittaja voi ammentaa oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa, erityisesti selkeyttä ja kiteyttävää kirjoittamista käsitteleviltä jaksoilta.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet

Tulosta Tulosta