- Kirjoituskoulu Alasilta - https://www.scriptio.fi -

Virkakieli ja viranomaistekstit

Virkakieli ja viranomaistekstitTäsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Miksi virkakieli ei voisi muistuttaa nykyistä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä?

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään ehdottoman luotettava.

Pitkä kokemus julkisen sektorin toimeksiannoista takaa, että Kirjoituskoulun valmennuksissa ja koulutuksissa ovat esillä viranomaistekstien erityisvaatimukset.

Hallintolain 9. pykälä sisältää hyvän kielenkäytön vaatimuksen:

”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.”

Koulutuksissamme kirjoittajat oppivat soveltamaan tuota vaatimusten omiin teksteihinsä.

Viranomaistekstit vaikuttavat todella tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Virkakieli ja viranomaistekstit koulutusteemana

Valitse koulutukseen tai valmennukseen sisältöä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Asiakaspalvelua kirjoittaen

Asiantuntija kirjoittajana

Blogi ja virkamies

Hallinnolliset tekstit pikahuoltoon

Lakia luettavasti

Päätösesitykset selkeiksi

Saavutettavuus tekstin näkökulmasta

Sähköposti hallinnossa

Verbi-ilmaisusta voimaa

Virkakieli hyvässä ja pahassa

Virkamies somessa

Valitse sopiva toteutustapa

Edellä esitellyistä ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

Viranomaistekstien kirjoittaja voi ammentaa oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa, erityisesti selkeyttä ja kiteyttävää kirjoittamista käsitteleviltä jaksoilta.

Pyydä tarjous

Helpoimmin laadit kattavan tarjouspyynnön verkossa.

Voit kuvata koulutustarpeen myös sähköpostissa – toimisto(at)scriptio.fi.

Muut koulutusalueet