Koulutusalueet

Selkeää ja suvujaa tekstiä eri tarkoituksiin

Kirjallinen viestintä monimuotoistuu jatkuvasti. Ajanmukaiseen kirjoitustaitoon kuuluu, että tehokasta tekstiä syntyy

 • erilaisille kohderyhmille
 • yhä uusiin kanaviin.
 • mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Mihin etsit uusia ajatuksia?

Mihin tekstilajiin tai kirjoittamisen muotoon kaipaat vinkkejä ja virikkeitä?

Kirjoituskoulun tarjonta kattaa työelämän kirjoittamisen ja verkkoviestinnän keskeiset alueet.

Valitse seuraavista ne näkökulmat, joista suunnittelet valmennusta tai koulutusta:

Asiakaspalvelu kirjoittaenSelkeyttä ja oikeaa sävyä digikanaviin

Asiakaspalvelu tekee työtään yhä enemmän tekstin voimalla. Vuorovaikutuksen kanavina ovat

 • sähköposti
 • chat
 • sosiaalinen media.

Kirjoitusvalmius koostuu tiedoista, taidoista ja oikeasta palveluasenteesta. Kaikkia niitä voi kehittää jo lyhyellä koulutuksella tai valmennuksella.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiakaskokemus lukien ja kirjoittaen
 • Asiakkaan aaltopituudelle
 • Chat asiakaspalvelun kanavana
 • Haastavalle asiakkaalle vastaaminen
 • Hyvää tekstiä joutuisasti
 • Myyvyyttä asiakaspalvelun vastauksiin
 • Some asiakaspalvelun kanavana
 • Sävy asiakaspalvelun viesteissä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Kirjallisesta asiakaspalvelusta on oma jaksonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Asiakirjoittamisen abcPäivitä kirjoitusopit, muistuta talon tavoista

Työelämässä lähes kaikkien on osattava tuottaa selkeää tekstiä joutuisasti.

Tehokkaan tekstin ja kirjoitustyön perusteita pitää kerrata silloin tällöin. Monet asiat ovat myös muuttunut sitten kouluvuosien. Koko lukemistapa on mullistunut parin viime vuosikymmenen aikana.

Jokaisella yrityksellä tai yhteisöllä on lisäksi omia kirjoitussääntöjään, kirjoitettuja tai kirjoittamattomia.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiatyylin aakkoset
 • Kieliasu kuntoon
 • Kirjoita kiteyttäen
 • Kirjoitusprosessi tehokkaaksi
 • Otsikoi osuvasti
 • Selkeys ennen kaikkea
 • Vapaaksi aloittamisen tuskasta
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Asiatekstin perusteita oppii myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

AsiantuntijatekstiKiinnostavaa ja selkeää tekstiä omalta alaltasi

Tehokas asiantuntijateksti perustuu aina lukija-ajatteluun. Joskus lukijat ovat saman alan ihmisiä, toisinaan taas alan ulkopuolisia.

Nykyaikaiseen asiantuntijuuteen kuuluu, että pystyy viestimään oman alan asioista monenlaisille kohderyhmille.

Lukija-ajattelu toteutuu, kun teksti tuntuu kohderyhmästä ajan ja vaivan arvoiselta. Siinä on myös vaikuttavuuden salaisuus.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Helppolukuista tekstiä vaativistakin aiheista
 • Kiireisille lukijoille nopeasti silmäiltävää sisältöä
 • Kuva tekstin tueksi
 • Lukija-ajattelu varmistaa vaikutuksen
 • PowerPoint-esitykset tehokkaiksi
 • Rakenne tekstilajin mukaan
 • Yhteisvoimin laadukasta tekstiä
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Asiantuntijan kirjoitustyössä tarvittavaa oppia tarjoaa myös verkkokurssi Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

BloggausTuoretta näkökulmaa tuttuihin aiheisiin

Blogitekstit ovat kirjoittajille usein pakkopullaa. Se ei jää lukijoltakaan huomaamatta.

Innostava koulutus

 • ohjaa etsimään talon yhteistä blogilinjaa ja jokaisen bloggaajan omaa äänilajia
 • rohkaisee tarkastelemaan tuttuja teemoja tuoreista näkökulmista
 • auttaa tarttumaan niihin hienoihin mahdollisuuksiin, joita persoonalliset postaukset avaavat viestintään.

Kirjoituskoulun blogikoulutuksessa ei ole kyse esimerkiksi mainosten kalastelusta tai elämäntapayrittäjyydestä. Tarkastelemme blogia osana organisaatioiden johdettua viestintää.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Bloggaa vaikuttavasti
 • Blogi viestinnän kirjossa
 • Kirjoittajan ääni kuuluviin
 • Mielipide kirjoitukseksi
 • Näkökulma antaa tekstille luonteen
 • Suunnittele blogi tavoitteellisesti
 • Virkistä väsähtänyt blogi
 • Vivahteilla on väliä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Bloggaaja löytää hyödyllistä oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Virkakieli ja viranomaistekstitTäsmällisyys ja ymmärrettävyys tasapainoon

Virkakieli voisi muistuttaa yhä enemmän selkeää ja sujuvaa yleiskieltä.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan ole viranomaisviestinnässä ainoa vaatimus. Tekstin on oltava myös täsmällinen ja sisällöltään virheetön ja luotettava.

Julkisen sektorin tekstit säteilevät todella tärkeisiin asioihin. Niistä osaltaan riippuu, miten esimerkiksi demokratia ja yhdenvertaisuus yhteiskunnassa toteutuvat.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä
 • Lakia luettavasti
 • Lukija-ajattelua hallinnollisiin teksteihin
 • Päätösesitykset palvelemaan monia kohderyhmiä
 • Saavutettavuus tekstin näkökulmasta
 • Tyyli tekstilajin mukaan
 • Täsmällisyys, silti helppolukuisesti
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Julkisen sektorin kirjoittaja voi ammentaa oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

IntranetVuorovaikutusta ja hyödyllistä sisältöä

Jos henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, intranetin pitää olla tärkein verkkopalvelu.

Intrakoulutus tehostaa työyhteisöviestintää ja organisaation koko toimintaa.

Kyse ei ole enää vain uutisten tai ohjeiden kirjoittamisesta. Sosiaalisessa intrassa tarvitaan tahtoa ja taitoa vuorovaikutukseen.

Lukija-ajattelu on tärkeää vaikkakaan ei aina helppoa juurruttaa myös intraviestintään.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avoimuutta ja aloitteellisuutta intran sisällöntuotantoon
 • Intralla tuottavuutta ja yhä parempaa henkilöstökokemusta
 • Kirjoita selkeästi ja joutuisasti
 • Sisällöntuotantoa avuliaalla ja opastavalla otteella
 • Sosiaalinen intra käytännössä
 • Uutinen ja ohje – intranetin perussisältöä
 • Verkkotekstin aakkoset
 • Vuorovaikutus kirjoittaen

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Intranet-kirjoittaja löytää sopivaa oppia myös verkkokurssilta Kirjoitusopas verkossa, esimerkiksi verkkokirjoittamista ja ohjetekstejä käsitteleviltä jaksoilta.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Myyvä kirjoittaminenVaikuttava teksti vaatii aikaa ja vaivaa

Kirjoitustyön tarkoitus ei ole teksti vaan vaikutus.

Jokainen kirjoittaja myy tekstillään jotakin - ellei tuotteita tai palveluja, niin sitten esimerkiksi aatteita, ajatuksia tai toimintatapoja.

Myyvä kirjoittaminen ei ole salatiedettä vaan yhä useammille arkista työtä. Koulutus on tarpeen muillekin kuin mainos- ja markkinointitekstien tekijöille.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Argumentoinnin aakkoset
 • Kirjoita vaikuttavasti
 • Lukija-ajattelusta voimaa markkinointiin
 • Myyvä teksti monikanavaisessa viestinnässä
 • Sana- ja lauseoppia myyvälle kirjoittajalle
 • Tuloksellinen tarjous
 • Tuote- ja palvelukuvaukset kuntoon
 • Uutis- ja myyntikirjeet tehokkaiksi

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Myyvästä tekstistä on oma jaksonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

OhjetekstitSäännöt ja neuvot perille avuliaalla otteella

Nykyaikainen organisaatio ei pyöri ilman kirjoitettuja ohjeita.

Kunnon ohje parantaa sekä asiakas- että henkilöstökokemusta ja lopulta toiminnan tulosta.

Ohjetekstejä kirjoittaa työelämässä ehkä suurempi joukko kuin mitään muuta tekstilajia. Toisinaan riittää, että kirjoittajat saavat valmiuksia tuottaa yksittäisiä ohjetekstejä eri kanaviin. Joskus kannattaa arvioida ja kehittää ohjeistoa kokonaisuutena.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Avuliaalla otteella vaikuttava ohje
 • Havainnollisuus – ohjeen perusvaatimus
 • Hyvä neuvo vai ehdoton sääntö?
 • Ohjetekstin laatuvaatimukset
 • Opasta lukija löytämään oikea ohje
 • Reilua retoriikkaa – kehota ja kiellä
 • Tekstin tueksi muita ilmaisumuotoja
 • Testaa ohjetekstin teho

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Ohjetekstit tehokkaiksi -verkkokurssi opastaa ohjeen kirjoittajaa vaiheesta toiseen ja hyvään lopputulokseen. Ohjeista on oma jaksonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!


SisältömarkkinointiEi mitä tahansa sisältöä tai markkinointia

Sisältömarkkinointi tarkoittaa pitkäjänteistä viestintää, josta kohderyhmä kiinnostuu, ja jota se arvostaa. Kyse ei siis ole mistä tahansa sisällöntuotannosta tai markkinointiviestinnästä.

Sisältömarkkinointi kuuluu jo monen kirjoittajan arkityöhön. Vielä useampien siihen toivottaisiin mukaan.

Tehokas koulutus auttaa kirjoittajia

 • tunnistamaan omalta alaltaan eri kohderyhmiä kiinnostavat aiheet, jotka ovat tärkeitä myös omalle organisaatiolle
 • tuottamaan noista aiheista laadukasta sisältöä esimerkiksi someen, blogiin tai uutiskirjeeseen.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Anna lukijalle lahja – sisältömarkkinoinnin abc
 • Asiallista tekstiä rennolla otteella
 • Järkevästi sosiaaliseen mediaan
 • Tavoitteet kirkkaiksi somessakin
 • Tunteet hyvässä ja pahassa
 • Uutiskirje, jota odotetaan
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yksi aihe, monta kanavaa

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Sisältömarkkinoinnista on oma jaksonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

SähköpostiTehoa ja tyyliä arkiseen vuorovaikutukseen

Sähköpostia käyttävät kaikki, useimmat paljon. Tilastokeskuksen mukaan se on Suomessa edelleen yleisin Internetin käyttötarkoitus.

Henkilöstön lähettämät meilit luovat joka päivä kuvaa yrityksestä tai yhteisöstä. Ne vaikuttavat myös sisäiseen ilmapiiriin.

Koulutus varmistaa, ettei sähköpostin suuri määrä ei syö viestinnän laatua.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Hyvät tavat sähköpostissa
 • Kiire – huono selitys
 • Lyhyesti, silti selkeästi ja ystävällisesti
 • Meilille monia vaihtoehtoja
 • Mihin viesteihin pitää vastata?
 • Sähköposti ja johtaminen
 • Vuorovaikutus kirjoittaen
 • Yhteiset säännöt sähköpostiin

Noista ja monista muistakin näkökulmista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Sähköpostiviestinnässä tarvittavia taitoja voi opiskella myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa, esimerkiksi Asiakaspalvelu kirjoittaen -jaksolla.

Suoraan asian ytimeen

Kaikkien kirjoittajien työelämässä on hallittava uutiskirjoittamisen perusteet.

Uutistyyppiset tekstit ovat ohjeiden rinnalla tavallisinta sisältöä yritysten ja yhteisöjen viestinnässä. Uutisia tuotetaan moniin eri kanaviin, esimerkiksi

 • intraan
 • julkiseen verkkopalveluun
 • sähköpostiin
 • sosiaaliseen mediaan.

Perusvaatimuksiin kuuluu, että kirjoittaja tunnistaa ajankohtaisesta asiasta ytimen lukijan kannalta ja osaa ilmaista sen lyhyesti ja selkeästi.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Alkuun se, mikä lukijaa kiinnostaa
 • Asiatyyliä ja yleiskieltä
 • Kuva voi kerto enemmän kuin teksti
 • Mediatiedote, josta toimittaja kiinnostuu
 • Osuva otsikko, innostava ingressi
 • Mikä uutinen on?
 • Uutinen eri kanavissa
 • Uutiskriteerit tutuiksi

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Uutiskirjoittamisen perusteita voi opiskella myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

VerkkokirjoittaminenVastaa muuttuvan lukemistavan vaatimuksiin

Verkkokirjoittaminen ei enää ole samanlaista kuin 20 vuotta sitten. Varmista, että opit ovat omassa organisaatiossasi ajan tasalla.

Verkkolukemisen tapa muuttuu jatkuvasti. Siksi myös kirjoittajien pitää omaksua uusia otteita nettisivuilla julkaistaviin teksteihin.

Perinteinen luettavuus ei riitä. Tekstin on oltava ennen kaikkea silmäiltävää ja palveltava myös hakukonelöydettävyyttä ja mobiilikäyttöä.

Esimerkkejä koulutusteemoista

 • Asetu lukijan asemaan
 • Hyvän nettitekstin vaatimukset
 • Käytettävyys myös kirjoittajan vastuulla
 • Nettiteksti nyt – mikä on muuttunut netin varhaisvuosista
 • Optimointioppia kirjoittajille
 • Pienet näytöt, liikkuvat lukijat
 • Silmäiltävää tekstiä kiireisille lukijoille
 • Tekstiä tarkkuustyönä

Noista ja monista muistakin teemoista voi suunnitella

 • tekstipajan pienryhmälle
 • teho- tai virkistystunnin isolle joukolle.

Verkkokirjoittamisesta on oma jaksoonsa myös verkkokurssilla Kirjoitusopas verkossa.

Pyydä tarjous tai lisätietoa!

Voit etsiä sopivaa ratkaisua myös oppimismuodon mukaan.

Pyydä tarjous kirjoituskoulutuksesta

Kattavan tarjouspyynnön tai alustavan tiedustelun laadit helposti lomakkeella.

Voit kuvata kirjoittajienne koulutustarpeen myös sähköpostissa:

 • anja(at)alasilta.fi
Tulosta Tulosta