- Kirjoituskoulu Alasilta - https://www.scriptio.fi -

Rekisteriseloste

Alasilta Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä:

Alasilta Oy
Y-tunnus:  0722887-6
toimisto(at)scriptio.fi
puh. 040 736 8988

Rekisterin käyttö

Alasilta Oy ja sen tytäryhtiön Scriptio Oy käyttävät tietoja suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin.

Tietosisältö

Rekisterissä on henkilöistä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • työnantaja
  • tehtävä organisaatiossa
  • yhteystiedot työhön
  • henkilön itsensä toivomat yhteydenpitomuodot
  • suoramarkkinointilupa tai –kielto
  • tietojen muutoksia koskevat tiedot.

Tietojen kerääminen

Alasilta Oy kerää henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

Tietojen luovuttaminen

Alasilta Oy voi luovuttaa asiakastietoja lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeudet myöntää ja käytön laajuuden määrittää rekisterin pääkäyttäjä Tietojen käyttö edellyttää henkilökohtaista salasanaa.

Tiedot kootaan suojattuihin tietokantoihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö pyydämme toimittamaan sähköpostitse: toimisto(t)scriptio.fi.

Kielto-oikeus ja oikeus saada tiedot korjatuiksi

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö markkinointitarkoituksiin samoin kuin oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Kieltoja ja korjauksia koskevat vaatimukset tulee toimittaa sähköpostitse: toimisto(t)scriptio.fi.